مادربرد ایسوس مدل ROG MAXIMUS X FORMULA

مادربرد ایسوس مدل ROG MAXIMUS X FORMULA

ادربرد «ROG MAXIMUS X FORMULA» محصولی از شرکت «ایسوس» است که از فرم فاکتور ATX بهره می‌برد. نوع سوکت پردازند‌ه‌ی ارائه شده روی این محصول Intel LGA 1151 بوده و چیپست آن Intel Z370 است...

مادربرد ایسوس مدل ROG MAXIMUS X FORMULA

مادربرد ایسوس مدل ROG MAXIMUS X FORMULA

ادربرد «ROG MAXIMUS X FORMULA» محصولی از شرکت «ایسوس» است که از فرم فاکتور ATX بهره می‌برد. نوع سوکت پردازند‌ه‌ی ارائه شده روی این محصول Intel LGA 1151 بوده و چیپست آن Intel Z370 است...

مادربرد ایسوس مدل ROG MAXIMUS X FORMULA

مادربرد ایسوس مدل ROG MAXIMUS X FORMULA

ادربرد «ROG MAXIMUS X FORMULA» محصولی از شرکت «ایسوس» است که از فرم فاکتور ATX بهره می‌برد. نوع سوکت پردازند‌ه‌ی ارائه شده روی این محصول Intel LGA 1151 بوده و چیپست آن Intel Z370 است...

مادربرد ایسوس مدل ROG MAXIMUS X FORMULA

مادربرد ایسوس مدل ROG MAXIMUS X FORMULA

ادربرد «ROG MAXIMUS X FORMULA» محصولی از شرکت «ایسوس» است که از فرم فاکتور ATX بهره می‌برد. نوع سوکت پردازند‌ه‌ی ارائه شده روی این محصول Intel LGA 1151 بوده و چیپست آن Intel Z370 است...

مادربرد ایسوس مدل ROG MAXIMUS X FORMULA

مادربرد ایسوس مدل ROG MAXIMUS X FORMULA

ادربرد «ROG MAXIMUS X FORMULA» محصولی از شرکت «ایسوس» است که از فرم فاکتور ATX بهره می‌برد. نوع سوکت پردازند‌ه‌ی ارائه شده روی این محصول Intel LGA 1151 بوده و چیپست آن Intel Z370 است...